Valtuustokauden viimeisessä kokouksessa 7.6.2021 käsiteltiin strategian toteutumista. Käytin siinä tällaisen puheenvuoron:

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat

Kun aloitin tuoreena valtuutettuna, olin tosi iloinen, että strategiassa haluttiin panostaa yhteisöllisyyteen, ja yhdeksi konkreettiseksi toimenpiteeksi valtuusto päätti yhteisöpedagogien palkkaamisen kouluille. Tähän varattiin myös rahat talousarviossa. Näin ei käytännössä kuitenkaan toimittu, ja nostinkin tämän esille jo aiemmissa kokouksissa. Nytkin tässä näemme, että koululaisten yhteisöllisyyden indikaattorit ovat punaisella. On todella harmillista, että strategian henki ja valtuuston päätös on jäänyt toteutumatta. 

Edellisen katsauksen jälkeen on jotain uuttakin tietoa: Onneksi nyt on hankerahalla saatu edes kaksi määräaikaista  työntekijä kouluille palkattua tähän tehtävään: Rantakylän koulullle ja lyseolle. Kouluilta on kantautunut viestiä, että heistä on ollut paljon hyötyä. 

Varsinkin nyt koronavuosien aikana ja jälkeen on syytä vahvistaa koululaisten hyvinvointia nimenomaan kouluympäristössä tehtävällä moniammatillisella työllä, koska se tavoittaa kaikki koululaiset, toisin kuin esim. harrastukset tai nuorisotilat, jotka myös voivat joutua aina katkolle tautitilanteen vuoksi. Yhteisöpedagogeilla eli nuorisotyön ammattilaisilla on paikkansa koulun ammattilaisten joukossa, helpottamassa myös opettajien ja terveydenhuollon työtaakkaa. 

Ketä tahansa sitten seuraavassa valtuustossa istuukin, toivon, että tästä hankkeesta saatuja kokemuksia hyödynnetään – ja lasten ja nuorten hyvinvointia jatkossa tuetaan siten kuin tämäkin valtuusto alun perin halusi, eli että koulunuorisotyöstä  saadaan pysyvää toimintaa mahdollisimman moneen Mikkelin kouluun.