Iloista kaksosten päivää kaikille!

Kaksosten vanhempina ja kuntavaaliehdokkaina haluamme tänään nostaa esiin sen, mitä kunta voi tehdä huomioidakseen paremmin monikkoperheitä eli kaksosten, kolmosten ja nelosten perheitä. Monet näistä asioista hyödyttävät myös muita lapsiperheitä – tai ihan kaikkia asukkaita!

?Monikkolasten syntymä on iloinen asia, mutta se tuo usein perheille eteen taloudellisia haasteita. Monet kulut tulevat maksettaviksi moninkertaisina verrattuna siihen, että perheeseen syntyisi yksi lapsi kerrallaan. Kunta voi huomioida tämän esimerkiksi sisarusalennuksilla. Sisarusalennus voi olla tärkeä taloudellinen apu esimerkiksi varhaiskasvatuksen ja aamu- tai iltapäiväkerhojen osalta. Se voitaisiin ottaa entistä laajemmin käyttöön myös monikkoperheiden lasten vapaa-ajan kulttuuri- tai liikuntaharrastuksissa.

?Pienten monikkolasten kanssa liikkumista auttaa, jos kaupunki- ja liikennesuunnittelussa on huomioitu esteettömyys. Esimerkiksi julkisessa liikenteessä on pystyttävä matkustamaan myös leveiden kaksosrattaiden kanssa.

?Isona työnantajana kunnan tulee tukea perheen ja työn yhteensovittamista myös erityistilanteissa. Monikkoperheissä on tavallista suurempi tarve esimerkiksi siihen, että molemmat vanhemmat ovat yhtä aikaa kotona lasten kanssa lasten ollessa pieniä.

?Monikkoperheiden tulee saada tarpeisiinsa sopivaa kotipalvelua. Käsipareja tarvitaan arjen perusasioista selviytymiseen lasten ollessa pieniä. Kotipalvelua tulee saada myös silloin, jos perheessä vanhempi/vanhemmat ovat sairaana. Kotipalvelun tarve ei rajoitu vain virka-aikaan, vaan sitä tarvitaan myös iltaisin, jopa öisin, ja viikonloppuisin. Kotipalvelun tulee olla hinnoiteltu niin, että myös pienituloisilla perheillä on aito mahdollisuus käyttää sitä.

?Jos perheessä on lapsia jo ennestään, kotipalvelua täytyy tarvittaessa saada jo raskausaikana, sillä monikko-odottaja voi usein joutua jo varhain vuodelepoon. Monikkoraskaus on aina lähtökohtaisesti riskiraskaus.

?Kaikki kolmoset ja noin puolet kaksosista syntyvät ennenaikaisesti. Varsinkin pikkukeskosina syntyneillä lapsilla sairaala-aika ennen kotiutumista voi olla pitkä. Tällöin kunnalta tarvitaan tukea perheen isompien lasten hoitojärjestelyissä, jotta vanhemmat voivat olla paikalla sairaalassa vauvojen luona. Tämä on tärkeää mm. kiintymyssuhteen kehitykselle.

?Tutkimusten perusteella tiedetään, että monikkovanhemmuus on haaste parisuhteelle. Uupumus on yleistä, ja se heijastuu helposti juuri parisuhteeseen. Monikkovanhempien tulee saada ennaltaehkäisevää tukea myös psyykkiseen jaksamiseensa esimerkiksi neuvolan kautta.

?Erityistä huomiota tulee kiinnittää yhden vanhemman perheiden tukemiseen.

?Neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa tulee olla riittävästi tietoa kaksosuudesta/kolmosuudesta, ei vain vauva-ajasta vaan myös esimerkiksi murrosikäisten monikkolasten itsenäistymisestä suhteessa toisiinsa.
Monikkoperheellisys on moninkertainen ilo, ja kun kunta tukee perheitä riittävillä toimilla, se on kaikkien etu!

Heli omien lastensa kanssa ja Niina rattaissa olevien kaksostensa kanssa
Mitä lapsiperheiden asioita sinä haluaisit meidän edistävän kaupungeissamme?
Vihreät kuntavaaliehdokkaat
Niina Simanainen, Jyväskylä
Heli Kauppinen, Mikkeli