Mikkeliläisistä nuorista 87 prosenttia on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Yli kaksi kolmasosaa uskoo, että voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen. Kuitenkin puolet kokee, ettei nuorten mielipiteitä ilmastonmuutoksesta oteta vakavasti. (lähde: Mikkelin kaupungin tiedote)
On todella tärkeää, että me aikuiset kuuntelemme nuoria ja otamme heidän huolensa tosissaan. Kun toimimme yhdessä ilmastoasioissa, luomme luottamusta tulevaan ja siihen, että asioihin voi vaikuttaa. Jos jätämme nuoret yksin huoliensa kanssa, voi syntyä toivottomuutta ja turhautumista, mistä puolestaan seuraa helposti monen negatiivisen asian kierre.
Valitettavasti varsinkin somessa nuorten huolta, tekoja ja vaikuttamispyrkimyksiä dissataan paljon ja rajusti. Muun muassa näiden Mikkelin ilmastomiekkareiden (josta kuva elokuulta) nuoria järjestäjiä parjataan raskaasti. On vaikea ymmärtää, miten aikuiset voivat olla niin ilkeitä heitä kohtaan. Onneksi puolustajiakin löytyy, mutta meidän pitää muistaa olla aktiivisia ja äänekkäitä, jotta saamme edes hieman tasapainotettua tilannetta.
Joskus myös väitetään, että aikuiset ovat aivopesseet nuoret ilmastoasioissa ja siten aiheuttaneet nuorten huolestumisen. Tämä on selkeää nuorison aliarviointia – he osaavat itse perehtyä asioita ja ovat monessa suhteessa fiksumpia ja lähdekriittisempiäkin kuin heitä parjaavat aikuiset.
Ilmastonmuutoksen torjuntaan tarvitaan kaikkien ikäluokkien ja sukupolvien yhteistyötä. Onneksi on olemassa mm. Ilmastovanhempien ja Ilmastoisovanhempien kansanliikkeet. Nuoret eroavat meistä muista yhdessä keskeisessä asiassa: osalla heistä ei iän puolesta vielä ole mahdollisuutta vaikuttaa edes äänestämällä tai asettumalla ehdokkaaksi. Heilläkin, joilla ikää on jo yli 18 v, voi olla esimerkiksi taloudellisia esteitä lähteä tekemään näkyviä kampanjoita tai heitä ei pidetä uskottavina eikä oteta mukaan työryhmiin tms. Tämän vuoksi on meidän, vanhempien ikäluokkien asia, pitää myös heidän puoltaan ja yhdessä maapallon puolta.