Varhaiskasvatukseen tarvitaan valtakunnallinen kolmiportaisen tuen malli. Sellainen on ollut esi- ja perusopetuksessa jo lähes 10 vuotta, mutta varhaiskasvatuksessa jokainen kunta, myös Mikkeli, on joutunut itse laatimaan mallinsa. Samankaltaisesta nimestään huolimatta eri kuntien mallit ovat sisällöltään voineet olla hyvinkin erilaisia.

Kolmiportaisessa tuessa on kyse siitä, että kunkin lapsen kohdalla arvioidaan, tarvitseeko lapsi kehitykseensä yleistä, tehostettua vai erityistä tukea. Jokaiseen tuen tasoon kuuluu erilaisia käytännön toimia. Niin kauan, kun kunnat määrittelevät tuen mallit itse, alueellinen tasa-arvo lasten välillä ei toteudu. 

On myös vaikea vertailla tukea tarvitsevien lasten määrää, kun kriteerit eri kunnissa ovat erilaisia. Mikkelissä vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan kaupungin päiväkodeissa olleista lapsista 15 prosenttia oli ns. erityisasiakkaita (kahdenpaikkalaisia tai erityistä tukea tarvitsevia. Asia koskettaa siis joka tapauksessa suurta joukkoa lapsista ja perheistä. 

Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsi saa riittävästi tukea kehitykseensä, sitä vaikuttavampaa tuki on. Tämä on tietenkin tärkeää yhteiskunnalliselta kannalta. Esimerkiksi koulupolkua helpottaa, kun lapsi on saanut riittävää ja laadukasta tukea jo varhaiskasvatuksessa.

Ennen kaikkea riittävä tuki on kuitenkin lapsen oikeus. Varhaislapsuudessa saatu tuki auttaa lasta siinä hetkessä, mutta myös pitkälle tulevaisuuteen asti.

Kun lapsi saa ajoissa tarvitsemaansa tukea varhaiskasvatuksessa, tämä tukee myös vanhempien jaksamista. Jos perheessä on myös muita lapsia, ulottuvat vaikutukset heidänkin hyvinvointiinsa. Varhaiskasvatuksessa puolestaan koko ryhmä hyötyy siitä, kun kukin ryhmän lapsista saa juuri itselleen sopivaa tukea.

Varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen mallin kehittäminen ja toteuttaminen hyväksyttiin viime syksyn budjettiriihessä. Yhtenäinen malli on tukeva pohja, jolle kunnissa voidaan rakentaa entistä laadukkaampi varhaiskasvatus. Valtakunnallista mallia odottaessa meidän on tärkeää pitää kiinni siitä, että Mikkelissä jokainen lapsi saa sellaista tukea, johon heillä on oikeus.

Hyvää valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää kaikille!