Mikkelin kaupunginvaltuusto on vuonna 2018 linjannut kaupunkirakenneselvityksen mukaisesti, että kaupunkiin rakennetaan kaksi uutta aluekoulua. Eteläinen koulu Urpolaan onkin jo toteutumassa. Itäisen koulun rakentaminen kuitenkin on jäänyt odottamaan varsinaista rakentamispäätöstä.

Vihreiden valtuustoryhmän kanta on, että itäisen aluekoulun suunnittelu olisi syytä aloittaa mahdollisimman pian. Joka tapauksessa tulee viemään vuosia ennen kuin suunnittelusta päästään valmiiseen kouluun. Aluekoulut ovat suuria investointeja, mutta niillä saadaan aikaan merkittäviä käyttötalouden säästöjä. Hyvällä suunnittelulla isostakin koulusta saadaan erilaisten oppijoiden tarpeisiin sopiva.

Koulun toteutuminen liittyy myös itäisen alueen varhaiskasvatuksen ratkaisuihin, koska Mikkelissä noudatetaan koulupolkuperiaatetta: lapsen on tarkoitus jatkaa esiopetuksesta omaan lähikouluunsa. Kokonaisratkaisua odotellessa nyt valitettavasti yritetään vain parsia alueen koulu- ja päiväkotiverkkoa sieltä täältä. Samaan aikaan perheet odottavat päätöksiä, jotka vaikuttavat heidän asuinpaikkavalintoihinsa.

Itäisen alueen koulukiinteistöt alkavat olla huonossa kunnossa. Peitsarin koulun oppilaat ja henkilökunta ovat olleet jo kolme vuotta väliaikaistiloissa Paukkulassa. Lähemäen koulun kiinteistössä on toistuvasti ollut ongelmia. Launialan koulun toimintaa ollaan hajauttamassa eri paikkoihin.

Niin oppilaat kuin henkilökuntakin ansaitsevat terveet ja turvalliset opetustilat, jotka vastaavat nykyaikaisen pedagogiikan tarpeita. Hajasijoittaminen erilaisiin väliaikaistiloihin ei saa ei jatkua loputtomiin. Nyt tarvitaan hankesuunnitelma ja päätöksiä itäisen aluekoulun toteuttamiseksi.

Nina Jussi-Pekka
Mikkelin Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, kuntavaaliehdokas (vihr.)

Heli Kauppinen
Mikkelin Vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, kuntavaaliehdokas (vihr.)

Kirjoitus on julkaistu Länsi-Savossa 14.4.2021.