Olen sitoutunut Trans ry:n kuntavaalitavoitteisiin:

1) Terveydenhuoltoon resursseja
Kuntavaalit vaikuttavat myös sairaanhoitopiirien hallintoon. Sairaanhoitopiirin vastuulla oleviin transhoitoihin tulee varata enemmän resursseja, muun muassa vaikuttamalla sairaahoitopiirin valtuuston luottamushenkilövalintoihin sekä edistämällä transihmisten tarvitsemien apuvälineiden korvattavuutta.

2) Kunta on työnantaja
Kunta työllistää transsukupuolisiakin. Tämän takia myös työvoimapoliittisten ratkaisujen tulee olla saavutettavia. Sukupuolineutraalien WC- ja pukeutumistilojen sekä -työvaatteiden tulee olla vaihtoehtona sukupuolitettujen vaihtoehtojen ohella.

3) Sukupuolineutraalit matkustusmahdollisuudet
Kunnan järjestämässä joukkoliikenteessä ei tule olla matkakortteja, joihin sukupuoli kuuluu olennaisena tietona. Tunnisteena tulee käyttää muita henkilötietoja. Matkustajan sukupuolta ei tule arvioida osana henkilön tunnistusta.

4) Työntekijöiden kouluttaminen
Valtuuston ja kunnan työntekijät tulee kouluttaa, jotta varmistetaan, että kaikilla on tarvittavat tiedot kohdata sukupuolivähemmistöjen edustajia ja sukupuolen moninaisuutta työssään.

5) Liikunnan ilo kuuluu kaikille
Kunnan ylläpitämissä liikunta- ja harrastuspaikoissa sukupuolineutraalien WC- ja pukeutumistilojen tulee olla vaihtoehtona sukupuolitettujen vaihtoehtojen ohella. Näistä tulee tiedottaa muiden saavutettavuustietojen kanssa.

Tuosta viimeisimmästä kohdasta kerroin myös Etelä-Savon Liikunnan järjestämässä tapahtumassa, jossa jokaiselta ehdokkaalta kysyttiin liikuntalupausta.