Näin äitienpäivänä haluaisin muistuttaa asiasta, jolla voit vaikuttaa tulevien sukupolvien elämään: Mikkelin ilmasto-ohjelma on nyt lausunnoilla. Kuka tahansa yksityishenkilö voi kommentoida sitä, samoin tietysti yritykset ja yhteisöt. Kommentointiaikaa on 7.6. asti. Lisätietoa löydät linkistä. Itse ajattelen, että on tärkeää aina lausunnossa kuin lausunnossa (siis muissakin aiheissa) kommentoida myös niitä asioita, joiden säilyttämistä ohjelmassa pitää tärkeänä – ei pelkästään niitä, joita haluaa muuttaa tai poistaa.

Tässä ote ilmasto-ohjelman tiivistelmästä:

”Kaupunkisuunnittelulla edistetään lähiliikkumista sekä lähiluonnon virkistyskäyttöä. Kaupungin omistamissa metsissä puumäärää kasvatetaan vähitellen synergiassa pitkäjänteisen metsätalouden sekä metsien monikäytön kanssa, jolloin metsät toimivat hiilinieluna. Hankintoja tehdään kestävyys ja ilmastovaikutukset huomioiden. Mikkelin seudulle rakennetaan ilmastopolku-nimistä kokonaisuutta, joka tarjoaa tukea ja koulutusta isompiin ja pienempiin ilmastokasvatusprojekteihin osallistujien oman valinnan mukaan. Alueen ilmastotyöstä kootaan esimerkkejä verkkoon ja niitä hyödynnetään opetuksessa. Mikkelin luonto vetää ihmisiä puoleensa mökkeilemään, retkeilemään ja esimerkiksi tekemään etätöitä. Tavoitteena on kehittää monipaikkaisuutta ja luontoon liittyvää vapaa-ajan viettoa vähäpäästöiseksi vaihtoehdoksi lentäen ja/tai kauas suuntautuvaan matkailuun mm. vähentämällä autoilun tarvetta palveluita parantamalla.”

(Kuva Mikkelin torilta ilmastomielenosoituksesta viime syksyltä.)